RESÜSÜTASYON SEMPOZYUMUNA KATILDIK

03 Kas

  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, ilk ve Acil Yardım Programı Öğretim elemanları ve 2. Sınıf öğrencileri, Paramedik Derneği tarafından İstanbul Aydın Üniversitesin de 23 Ekim 2015 tarihinde yapılan Yeni Klavuz Eşliğinde Resüsitasyon Sempozyumuna katıldılar.