Evde Yaşlı Bakımı Ders Uygulamaları

08 Ara

  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Yüksekokulumuz Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı öğrencileri, 2017-2018 öğretim yılı Bahar döneminde almış oldukları Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamalar IV dersi kapsamında Düzce’de yaşlıları ilgilendiren önemli sağlık sorunları konusunda farkındalığı arttırıcı etkinlikler gerçekleştirmişler ve bu etkinlikler sayesinde yaklaşık 350 yaşlıya ve 110 ilkokul öğrencisine ulaşmışlardır. Dersin sorumlu öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serap BAYRAM’ın danışmanlığında, Öğr. Gör. Esra USTA ve Öğr. Gör. Tuğçe ŞIK’ın koordinatörlüğünde yürütülen etkinliklerin ilki 24.04.2018 tarihinde Konuralp Cami Önü açık alanda yapılmıştır. “Yaşlılıkta Hareket ve Denge” adlı etkinlikte öğrencilerimiz tarafından sunulan danışmanlık ve ‘Kalk Yürü Testi’ etkinliğiyle öğrencilerle yaşlıların buluşması ve eğitici dakikalar geçirmesi sağlanmıştır. Öğrenciler tarafından hazırlanan konuya vurgu yapan ayak şeklindeki yaka rozetleri yaşlılar tarafından ilgi ile karşılanmış ve standa gelen yaklaşık 50 yaşlımız hareket ve denge konusunda değerlendirilip danışmanlık hizmeti almıştır.

İkinci etkinlik 27.04.2018 tarihinde Konuralp Cami Önü açık alanda stand çalışması şeklinde yapılmıştır. “Yaşlılıkta Osteoporoz” konusunda standa gelen yaşlılarımıza genel bilgiler verilirken, aynı zamanda osteoporozdan korunma yöntemleriyle ilgili alternatifler sunulmuş ve yaşlılardan gelen sorular yanıtlanmıştır. Danışmanlıkta beslenmenin, fiziksel aktivitenin osteoporozdaki etkilerine ve bunlara yönelik yapılabilecek uygulamalara değinilmiştir. Yürüyüş ya da hafif koşunun osteoporozda, en çok önerilen egzersiz olduğu, D vitamininden ve kalsiyumdan zengin beslenmenin ve gün ışığının kalça kırıklarının önlenmesinde fayda sağlayabileceğine vurgu yapılmıştır. Düşme ile oluşan yaralanmaların yaşlılarda bağımlılığa, işlev kaybına ve sağlık giderlerinde artışa neden olduğu bildirilerek öğrencilerin hazırlamış olduğu broşürler dağıtılmıştır. Standa yaklaşık 75 yaşlı başvurmuş ve danışmanlık almıştır.

Diğer bir etkinlik 01.05.2018 tarihinde Konuralp Cami Önü açık alan “Yaşlılarda Demans” konusunda eğitim yapılmıştır.  Demansın yaşlılarda sık görülen bir sorun olduğu ve hastalığın unutkanlıkla başlayabileceği, yaşlılıkta görülen unutkanlığın normal olarak değerlendirilmemesi vurgulanmıştır. Demansın erken, orta ve ileri evre belirtileri anlatılmış ve demansı önleyici zihinsel aktiviteler içeren oyunlar gerçekleştirilmiştir. Programın sonunda standa gelen yaşlılara öğrencilerin hazırlamış olduğu rozetler hediye edilmiştir.

Öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen etkinliklerden bir diğeri 04.05.2018 tarihinde Konuralp Pazar Yerinde “Yaşlılıkta Beslenme” konusunda gerçekleştirilmiştir. Stand çalışmasında yaşlılıkta beslenmenin önemi, besleme ve hastalıkların ilişkisi, diyet yönetimi konularında danışmanlık verilmiştir. Pazar alanındaki yaşlıların kan basıncı, boy, kilo ölçümleri yapılarak kendilerine bilgi verilmiştir. Yaklaşık 60 yaşlı standa başvurmuş ve danışmanlık almıştır.

İlkokul öğrencilerine yönelik olarak “Çocuk Gözüyle Yaşlılık” konusunda kukla oyunu 08.05.2018 tarihinde Konuralp İlkokulunda yapılmıştır. Çocuklara yaşlılık hakkında olumlu düşünceler aşılamak için, yaşlılığın farklı yönleri öğrencilerin hazırlamış olduğu el kuklalarıyla ilgi çekici hale getirilmiş ve öğrencilerin yazmış oldukları senaryoyla kukla gösterisi gerçekleştirilmiştir.  Kukla gösterisinde yaklaşık 110 öğrenci katılmış ve eğlenceli vakitler geçirmişlerdir.

Öğrencilerimiz 11.05.2018 tarihinde Konuralp Pazar yerinde  “Yaşlılıkta Hipertansiyon” konusundaki stand çalışması ile son etkinliklerini gerçekleştirmişlerdir. Standa başvuran yaşlılara hipertansiyonun önlenmesi için uygun olan ve olmayan beslenme biçimlerinin neler olduğuna,  tansiyon düzenleyici ilaçların saatinde almanın önemine, beslenmenin ve fiziksel aktivitenin hipertansiyondaki önleyici etkilerine değinilmiştir. Aynı zamanda standa başvuran yaşlıların kan basıncı ölçümleri yapılmış ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Stand çalışmasından bilgi alarak ayrılan yaşlılara eğitimin kısa bir hatırası için öğrencilerimizin hazırlamış olduğu kalp şeklindeki anahtarlıklar ve broşürler hediye edilmiştir. Standa yaklaşık olarak 100 yaşlı başvurmuş ve danışmanlık almıştır.