Mazeret Sınavı Hakkı Değişikliği

26 Ara

  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Mazeret Sınavı, sadece sağlık, doğal afet ya da yönetim kurulu tarafında kabul edilen bir mazeret sonucunda ara sınavlara giremeyen öğrenciler için yapılabiliyordu ancak Üniversitemiz Yönetim Kurulunun aldığı son kararla Final Sınavı için de Mazeret Sınav hakkı getirildi. Mazeret sınavına başvuracak kişiler Mazeret Sınav Dilekçelerinin ekine mazeretlerini gösteren belgeyle birlikte elden 3 gün içinde veya posta yoluyla 1 hafta içerisinde MYO Sekreterliğine başvurabilirler. Süresinde yapılmayan başvurular değerlendirilmez. Mazeret Sınav Dilekçe örneği web sitemizin Formlar bölümünde mevcuttur.